Jak długi powinien być trening fitness?

Temat czasu trwania treningu fitness dla początkujących czy zaawansowanych pełen jest różnych podejść. Trudno się temu dziwić – to, jak długo powinniśmy ćwiczyć uzależnione jest bowiem od szeregu czynników takich, jak nasze doświadczenie, możliwości, postawione sobie cele czy dostępny czas. Nie bez znaczenia jest także genotyp, który dostarczyć może nam szeregu cennych informacji zarówno odnośnie […]